Specjalizacyjny Ośrodek Stażowy Europejskiej Specjalizacji Zarządzaniem Zdrowiem Małych Przeżuwaczy

Certyfikat ECSRHM