Żałobne posiedzenie Rady Dyscypliny Weterynaria

Smutek świeca pożegnanie żałoba
Data wydarzenia: 2023-01-18 13:30
Miejsce wydarzenia: Sala posiedzeń przy dziekanacie