Nostryfikacja

Aktualności

Rektorska Komisja Nostryfikacyjna dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Przewodniczący:

dr hab. Michał Skibniewski

 

Członkowie:

prof. dr hab. Krzysztof Anusz

prof. dr hab. Marciń Bańbura

prof. dr hab. Romuald Zabielski

dr hab. Beata Degórska

dr n. wet. Michał Tracz

Obsługa administracyjna - Kontakt

dr n. wet. Natalia Dziekan

kontakt: (22) 5936007; natalia_dziekan@sggw.edu.pl

Przyjęcia nostryfikantów wyłącznie w poniedziałki i czwartki 10.00-13.00 

Procedura

Etapy postępowania:

  •  – złożenie wymaganych dokumentów do Biura Spraw Studenckich SGGW (Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, budynek nr 8, pokój nr 2)
  •  – skierowanie dokumentów do Rektorskiej Komisji ds. nostryfikacji

Rektorska Komisja ds. nostryfikacji

  •  – ocena formalna dokumentów i wezwanie do ewentualnego uzupełnienia dokumentacji
  •  – ocena merytoryczna i wyznaczenie, w drodze Uchwały, do uzupełnienia wybranych egzaminów oraz staży i praktyk zawodowych
  •  – podjęcie Uchwały w sprawie w sprawie spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych do uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w SGGW
  •  – skierowanie dokumentacji do JM Rektora SGGW przez Biuro Spraw Studenckich celem przygotowania zaświadczenia w sprawie uznania dyplomu wydanego za granicą za równoważny z polskim dyplomem i tytułem zawodowym
  •  – odbiór zaświadczenia i ewentualnych oryginałów dokumentów