Specjalizacja Dobrostan Zwierząt
Rekrutacja przedłużona do 22.02.2023

 • Informacje ogólne

  Dobrostan zwierząt to dziedzina, która odnosi się do jakości życia zwierzęcia. W ostatnich latach, wraz z ciągłym rozwojem prawodawstwa na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym, dobrostan zwierząt staje się kluczowym elementem medycyny weterynaryjnej. Techniki pomiaru dobrostanu zwierząt wymagają multidyscyplinarnego podejścia naukowego, które uwzględnia umysł, ciało i naturę zwierzęcia. Podejmowanie decyzji dotyczących dobrostanu zwierząt wymaga uwzględnienia nauki wraz z aspektami społecznymi, takimi jak względy etyczne, prawne, ekonomiczne i kulturowe. Lekarki i lekarze weterynarii odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu zwierzętom dobrostanu. Kurs specjalizacyjny pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań z zakresu pracy urzędowych lekarzy weterynarii jak i lekarzy wolnej praktyki.

  Kurs specjalizacyjny z obszaru nr 19 dobrostan zwierząt rozpocznie się w marcu 2023 r. 

  Nabór rozpoczyna się 17 października  2022 r. 

  Program specjalizacji

 • Rekrutacja

  Rekrutacja rozpocznie się we 17 października 2022 r. i potrwa do 22 lutego 2023 r.

  Dokumenty należy przesyłać na adres:

  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

  ul. Nowoursynowska 159

  02-776 Warszawa

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 • Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

  1. Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii
  2. Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  3. Członkostwo w  okręgowej izby lekarsko weterynaryjnej
  4. 2-letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii
  5. Złożenie kompletnej dokumentacji
  6. uiszczenie opłaty wpisowej i przynajmniej pierwszą ratę czesnego zgodnie z zasadami odpłatności
 • Zasady odpłatności

  Całkowity koszt uczestnictwa w kursie specjalizacyjnym wynosi 14 250 zł(czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), na co składa się:

  • 250 zł (dwieście pięćdziesiąt) opłata wpisowa, płatna przy złożeniu podania o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne,
  • 3500 zł (trzy tysiące pięćset) opłata za każdy semestr, płatne przed pierwszym zjazdem każdego semestru.
 • Kontakt

  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

  tel: 22 59 360 70

  Kierownik kursu specjalizacyjnego:

  Dr Michał Tracz

  tel. 510 084 088; 22 59 360 78

  e-mail: dobrostan@sggw.edu.pl