Szkolenie specjalizaczyjne higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego

Pierwszy zjazd 17-18 czerwca
Zapisz się!

 • Informacje ogólne

  Szkolenie specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii z zakresu specjalizacji nr 15. Uczestnicy specjalizacji muszą opanować wiedzę i praktycznie się nią posługiwać w zakresie: wymogów higieniczno-sanitarnych w hodowli zwierząt rzeźnych i bydła mlecznego, higieny pozyskiwania mleka w gospodarstwach rolnych, zasad transportu zwierząt, wymogów technicznych i sanitarnych odnośnie rzeźni i zakładów produkujących żywność zwierzęcego pochodzenia, badania zwierząt rzeźnych i mięsa, zasad technologii żywności pochodzenia zwierzęcego, systemów zapewniania jakości zdrowotnej (normy ISO, HACCP i inne) oraz umiejętności wykorzystania tych systemów w nadzorze nad jakością zdrowotną żywności, zasad audytu systemów zabezpieczenia jakości zdrowotnej i umiejętności korzystania z tych systemów w nadzorze nad jakością zdrowotną żywności, postępowania administracyjnego (postanowienia, decyzje), znajomości prawa żywnościowego; umiejętności korzystania z technik komputerowych w dokumentowaniu, sprawozdawczości itp.

  Kurs specjalizacyjny kończą się egzaminem, po zdaniu, którego uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu. Ukończenie kursu umożliwia absolwentom zdawanie egzaminu państwowego z “Higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”. Pozytywnie zdany egzamin jest warunkiem uzyskania tytułu specjalisty.

  Zakończenie rekrutacji  5 lutego 2023 r.

  Czas trwania: 4 semestry – zjazdy odbywają się w soboty i niedziele w formie stacjonarnej oraz zdalnej

  Miejsce: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Wydział Medycyny Weterynaryjnej budynku nr 24 (stara weterynaria)

  Liczba miejsc: 40

  Kierownik kursu specjalizacyjnego: dr hab. Agnieszka Jackowska-Tracz

 • REKRUTACJA

  Szkolenie rozpoczyna się 17-18 czerwca

  Istnieje możliwość zapisania się na szkolenie specjalizacyjne.

  W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej

  510 084 088

  sph@sggw.edu.pl

   

 • Wymagania wobec kandydatów

  1. Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii
  2. Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  3. Członkostwo w  okręgowej izby lekarsko weterynaryjnej
  4. 2-letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii
  5. Złożenie kompletnej dokumentacji
  6. uiszczenie opłaty wpisowej i przynajmniej pierwszą ratę czesnego zgodnie z zasadami odpłatności
 • Zasady odpłatności

  Całkowity koszt uczestnictwa w kursie specjalizacyjnym wynosi 14 250 zł (czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), na co składa się:

  • 250 zł (dwieście pięćdziesiąt) opłata wpisowa, płatna przy złożeniu podania o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne,
  • 3500 zł (trzy tysiące pięćset) opłata za każdy semestr, płatne przed pierwszym zjazdem każdego semestru.
 • Kontakt

  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

  dr Michał Tracz 

  tel. 510084088; 22 59 360 78

  e-mail sph@sggw.edu.pl