Szkolenie specjalizacyjne – choroby ptaków ozdobnych i gołębi