Gorączka Q i towarzyszące problemy weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego

Lek. wet. Marek Mastalerek - Prezes Krajowej i Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz lek. wet. Tadeusz Domarecki - Prezes Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Krzysztof Anusz – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Warszawie, Kierownik Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny, SGGW w Warszawie

Moderatorzy i koordynatorzy sesji naukowej: (od prawej) dr Kaja Urbańska z Katedry Nauk Morfologicznych IMW SGGW w Warszawie, dr Joanna Zarzyńska, prof. dr hab. Krzysztof Anusz, mgr Magdalena Zaczek – Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego IMW SGGW w Warszawie oraz dr Małgorzata Bruczyńska – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie.