Przedłużona się rekrutacja na kur specjalizacyjny lekarek i lekarzy weterynarii
Dobrostan zwierząt

Data wydarzenia: 2022-10-18
Miejsce wydarzenia: Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie