“Zajęcia z przedmiotów fakultatywnych Ekofilozofia i Bioetyka rozpoczynają się od drugiego tygodnia semestru” 

Życie wydziału

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

link do starej strony http://wmw.sggw.pl/

Kształcenie weterynaryjne odbywa się w ramach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych. Współczesna medycyna weterynaryjna stanowi zbiór wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie nauk weterynaryjnych. Znajdujący się u progu kariery zawodowej absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonanie wielu czynności określanych mianem „umiejętności dnia pierwszego” w zakresie nauk podstawowych, dyscyplin klinicznych, produkcji zwierzęcej oraz higieny żywności pochodzenia zwierzęcego. Kompetencje zawodowe i społeczne naszych absolwentów pozwalają na prowadzenie praktyki lekarsko-weterynaryjnej, podjęcie pracy badawczej lub realizację zadań realizowanych w ramach czynności urzędowych w zakresie nadzoru nad higieną żywności pochodzenia zwierzęcego, produkcją pasz oraz zwalczaniem chorób zwierząt.