I miejsce za przeprowadzone badanie

Lek. wet. Magdalena Nowak z SGGW zdobyła I miejsce na 61. Dniu Klinicznym Parazytologii Lekarskiej za badanie nad wykrywaniem pierwotniaków jelitowych u ssaków naczelnych z polskich ogrodów zoologicznych przy użyciu metod biologii molekularnej. Prezentacja wyróżniała się interesującym i zrozumiałym przedstawieniem wyników oraz znaczeniem regularnych badań parazytologicznych dla zdrowia zwierząt i ludzi.

lek. wet. Magdalena Nowak oraz lek. wet. Aleksandra Maj i dr n. med. Dawid Jańczak
dr hab. Michał Skibniewski

Michał Skibniewski

dr hab.

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

dr Karolina Barszcz

Karolina Barszcz

dr. hab.

Prodziekan ds.dydaktyki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Prodziekan ds. Studiów obcojęzycznych

Agnieszka Jackowska-Tracz

dr hab.

Prodziekan ds.studiów obcojęzycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Brak nadchodzących wydarzeń

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Kształcenie weterynaryjne odbywa się w ramach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych. Współczesna medycyna weterynaryjna stanowi zbiór wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie nauk weterynaryjnych. Znajdujący się u progu kariery zawodowej absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonanie wielu czynności określanych mianem „umiejętności dnia pierwszego” w zakresie nauk podstawowych, dyscyplin klinicznych, produkcji zwierzęcej oraz higieny żywności pochodzenia zwierzęcego. Kompetencje zawodowe i społeczne naszych absolwentów pozwalają na prowadzenie praktyki lekarsko-weterynaryjnej, podjęcie pracy badawczej lub realizację zadań realizowanych w ramach czynności urzędowych w zakresie nadzoru nad higieną żywności pochodzenia zwierzęcego, produkcją pasz oraz zwalczaniem chorób zwierząt.