Gorączka Q i towarzyszące problemy Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Serdecznie zapraszamy do udziału w Sesji naukowej pod nazwą "Gorączka Q i towarzyszące problemy Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego”, która odbędzie się w ramach kolejnej edycji Targów Weterynaryjnych i Kongresu Medycyny Weterynaryjnej "Współczesna Weterynaria" (dawne Vetforum / Vetmedica), w sobotę 20 kwietnia 2024 r. w Hali Expo w Łodzi

dr hab. Michał Skibniewski

Michał Skibniewski

dr hab.

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

dr Karolina Barszcz

Karolina Barszcz

dr.

Prodziekan ds.dydaktyki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Prodziekan ds. Studiów obcojęzycznych

Agnieszka Jackowska-Tracz

dr hab.

Prodziekan ds.studiów obcojęzycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Kształcenie weterynaryjne odbywa się w ramach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych. Współczesna medycyna weterynaryjna stanowi zbiór wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie nauk weterynaryjnych. Znajdujący się u progu kariery zawodowej absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonanie wielu czynności określanych mianem „umiejętności dnia pierwszego” w zakresie nauk podstawowych, dyscyplin klinicznych, produkcji zwierzęcej oraz higieny żywności pochodzenia zwierzęcego. Kompetencje zawodowe i społeczne naszych absolwentów pozwalają na prowadzenie praktyki lekarsko-weterynaryjnej, podjęcie pracy badawczej lub realizację zadań realizowanych w ramach czynności urzędowych w zakresie nadzoru nad higieną żywności pochodzenia zwierzęcego, produkcją pasz oraz zwalczaniem chorób zwierząt.