Rekrutacja – Specjalizacja Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego 2023-2025

WETERYNARYJNA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Szkolenie specjalizacyjne choroby drobiu

Zapisy na fakultety w semestrze zimowym, semestry 1 i 11

Zapisy na fakultety w semestrach 5, 7 i 9

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego 

Zapisy na lektorat z języka obcego w semestrze zimowym