Rekrutacja – Specjalizacja Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego 2023-2025

WETERYNARYJNA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Szkolenie specjalizacyjne – choroby ptaków ozdobnych i gołębi

Specjalizacyjny Ośrodek Stażowy Europejskiej Specjalizacji Zarządzaniem Zdrowiem Małych Przeżuwaczy

Nabór na 6 edycję specjalizacji Choroby zwierząt nieudomowionych